Khóa học bán chạy

Revit MEPF Chuyên sâu

Khóa học cung cấp kiến thức toàn diện về Revit MEPF. Bạn sẽ học được mọi thử mình cần mà không cần phải học thêm bất kỳ khóa học nào khác về Revit MEPF

Giá chỉ: 1.490.000 VND

Khóa học Revit MEPF

Các khóa học được cung cấp tại DigitalCAD

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Nâng cao
9 Lectures
18 hours
2.500.000VNĐ 590.000VNĐ
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Nâng cao
9 Lectures
18 hours
2.500.000VNĐ 590.000VNĐ
New
Revit MEP
2.500.000VNĐ 790.000VNĐ
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Nâng cao
41 Lectures
15 hours
2.500.000VNĐ 790.000VNĐ
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Nâng cao
9 Lectures
18 hours
2.500.000VNĐ 590.000VNĐ