LOD - CẤP ĐỘ CHI TIẾT CỦA MÔ HÌNH BIM

1. Định nghĩa

LOD là một bộ tiêu chuẩn định nghĩa cho mức độ phát triển chi tiết của mô hình BIM. Bộ tiêu chuẩn này được các kỹ sư trong ngành xây dựng (AEC) dùng để đánh giá thông tin của dự án qua từng giai đoạn khác nhau: từ quá trình thiết kế đến quá trình xây dựng. Khi sử dụng mô hình BIM mà trong đó một tiêu chuẩn LOD thích hợp được thông qua – sẽ là nhân tố thúc đẩy một yếu tố quan trọng để sử dụng BIM thành công. Một dự án áp dụng mô hình BIM sẽ đi đến thành công nhanh hơn nếu một trong các tiêu chuẩn LOD được thông qua, vì một loạt những lợi ích của nó đem lại có dưới đây:

 • Giúp các nhóm, bao gồm cả chủ sở hữu hình dung được “bức tranh” tổng thể của sản phẩm được tạo lập trong BIM;
 • Giúp các nhà quản lý giải thích cho nhóm của mình về thông tin và mức độ chi tiết cần được cung cấp tại các thời điểm khác nhau trong quá trình thiết kế
 • Cung cấp một bộ tiêu chuẩn mà các hợp đồng sau hay những kế hoạch sử dụng BIM trong tương lai có thể dựa vào đó để tham khào.

II. Lịch sử

Người đưa ra cái khái niệm đầu tiên liên quan đến LOD là công ty phần mềm dự toán VICO – một công ty sản xuất phần mềm xây dựng. Họ nhận thấy có một vấn đề rằng: Làm cách nào để xác định được các thông tin được xuất ra từ BIM là đầy đủ và chính xác nhất? Với các phương pháp truyền thống ,điều này được thực hiện và tính toán bởi con người. Dù đến cuối cùng, họ sẽ biết được mức độ chi tiết của thông tin đã đủ để áp dụng vào công tác tính toán chi phí hay chưa, nhưng nó lại đi ngược lại với các tiêu chí làm việc tự động của BIM,vì vậy họ đưa ra một khái niệm mới được gọi là “Các mức độ chi tiết” như một thước đo để kiểm soát thông tin. Các mức độ chi tiết gồm có: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400, LOD 500 và nội dung cơ bản của nó như sau:

 • LOD 100: Xác định sự có mặt của các chi tiết
 • LOD 200: Số lượng, các yếu tố về kích thước được thiết lập
 • LOD 300: Thông tin trong mô hình có thể được sử dụng để tính toán
 • LOD 400: Mô hình có thể được sử dụng để đánh giá tất cả các khoản chi phí

Từ cách đưa ra một thước đo trên, AIA (American Institute of Architects) đã nhận thấy rằng không chỉ các tiêu chuẩn về giá, mà còn các tiêu chuẩn khác như thiết kế, phân tích năng lượng hay kể cả công đoạn tính chi phí 5D cũng đáng để đưa ra. Bởi vậy họ đã đưa ra khái niệm LOD (Level Of Development) – Mức độ Phát Triển.
Hình vẽ trên minh họa mức độ chi tiết thông tin được phát triển qua từng giai đoạn trong dự án,có thể thấy rằng ở giai đoạn đầu,thông tin sẽ có thể ít hơn nhưng nó sẽ phát triển dần qua các giai đoạn về sau.

 • LOD 100: Xác định sự có mặt của một thành phần, không xác định rõ về hình dạng và kích thước của thành phần đó.
  Sử dụng: trong giai đoạn kiểm soát xung đột.
 • LOD 200: Mô hình được biểu diễn bằng đồ họa chỉ với mức độ chung chung, số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí của các yếu tố có thể được biểu diễn một cách gần đúng.
  Sử dụng: trong giai đoạn kiểm soát khối lượng
 • LOD 300: Mô hình được biểu diễn đồ họa với tất cả các yếu tố chi tiết được biểu diễn một cách đầy đủ và chính xác bao gồm đối tượng cụ thể là gì, số lượng,kích thước,hình dạng,vị trí đều được đề câp. Mọi thông tin trong mô hình được xem là chính xác.
  Sử dụng: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng
 • LOD 400:Bộ tài liệu đầy đủ để thực hiện dự án với các thông tin được tích hợp thêm như cấu tạo,cách lắp ráp,thông tin cài đặt.
  Sử dụng: trong giai đoạn lắp rắp và chế tạo
 • LOD 500:Bổ sung thêm các yếu tố liên quan đến quá trình xây dựng như điều kiện,lịch trình xây dựng.Tuy nhiên các thông số kỹ thuật sẽ không được chỉ ra trong tiêu chuẩn này(theo AIA)
  Sử dụng: thích hợp cho chủ sở hữu.