Giải pháp thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam

0 Comments

Giải pháp thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) đã được áp dụng tại một số dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. Tại các nước đã triển khai áp dụng […]