Thế nào là Workset trong Revit?

0 Comments

Thế nào là Workset trong Revit?   Giới thiệu mô hình làm việc nhóm Worksets trong Revit  Làm việc nhóm là cách phối hợp một nhóm nhiều người làm trong cùng một dự án dù làm công việc gì thì công việc thiết kế từ xưa đến nay vẫn là phải làm việc theo nhóm. Revit là […]