Hướng dẫn cài đặt Revit 2020

0 Comments

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT REVIT 2020 Cầu hình tối thiểu Hệ điều hành Microsoft Windows 7, 8.1, 10 – 64-bit (lưu ý: Revit 2020 chỉ chạy trên phiên bản 64-bit). CPU: Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology RAM: 4 GB. Video Display Resolutions : 1280 x […]