Hướng dẫn cài đặt Revit 2019

Tải phần mềm Revit 2019 Autodesk cung cấp cho người dùng bản Student 3 năm, nên nếu dùng để học tập, bạn nên đăng ký 1 tài khoản student trên trang autodesk để tải bản miễn phí 3 năm. Các bạn lưu ý các thông tin về Serial Number, Product

Plugin Import – Export Revit Shedule to Excel

Nhập và xuất dữ liệu từ Revit sang Excel và ngược lại Chắc hẳn trong quá trình làm việc với Revit đặc biệt là Revit MEP, nhiều người từng có gặp vấn đề về nhập và xuất dữ liệu từ Revit sang Excel và ngược lại. Và chắc cũng có