Hotline

0943.550.551

Phần 2: Các công cụ cơ bản

Phần 3: Revit HVAC

Phần 4: Revit Cấp thoát nước

Phần 5: Revit PCCC

Phần 6: Revit Electrical

Phần 7: Trình bày hồ sơ và in bản vẽ

Phần 8: Thống kê(Schedule)

Phần 9: Family cơ bản

Phần 10: Tổng kết

1.1 Tổng quan về BIM, Revit và thị trường Revit hiện nay

Bim đã có từ rất lâu, nhưng do công nghệ chưa phát triển để đáp ứng kịp thời nên đến nay mới được biết đến rộng rãi