Thế nào là Workset trong Revit?

0 Comments

Thế nào là Workset trong Revit?   Giới thiệu mô hình làm việc nhóm Worksets trong Revit  Làm việc nhóm là cách phối hợp một nhóm nhiều người làm trong cùng một dự án dù làm công việc gì thì công việc thiết kế từ xưa đến nay vẫn là phải làm việc theo nhóm. Revit là […]

Hướng dẫn cài đặt Revit 2020

0 Comments

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT REVIT 2020 Cầu hình tối thiểu Hệ điều hành Microsoft Windows 7, 8.1, 10 – 64-bit (lưu ý: Revit 2020 chỉ chạy trên phiên bản 64-bit). CPU: Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology RAM: 4 GB. Video Display Resolutions : 1280 x […]