fbpx

196 Bắc Sơn,

Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

+84 943 550 551

24/7 Customer Support

T2 - CN: 9:00 - 17:30

Trung tâm luôn hoạt động online

CÁC CÔNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN REVIT – NHẬN BIẾT CÁC CÔNG THỨC REVIT!

Revit Formulas là những cách hiệu quả để điều khiển và kiểm soát nội dung tham số trong một mô hình. Nếu bạn đang xây dựng Gia đình Revit, có thể bạn đã bắt gặp nhu cầu thêm công thức. Các công thức Revit này bao gồm từ đơn giản đến rất phức tạp! Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về những Công thức nào có sẵn cho bạn và cách sử dụng chúng, bạn đã đến đúng nơi. Chris Alby, người bạn của tôi đến từ Measureurvey365.co.uk ở đây để giải thích tất cả về Công thức Revit!

CÔNG THỨC TỔNG HỢP

Các công thức Revit hỗ trợ các hàm số học và lượng giác tiêu chuẩn.

Các toán tử và hàm sau được sử dụng trong công thức:

Tất cả các hàm sau đây đều có ký hiệu chuẩn: function (value)

Ví dụ: sin (Angle) là sin của tham số Angle.

Tên tham số trong công thức có phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu tên tham số bắt đầu bằng chữ in hoa, ví dụ “Width”, thì nó phải được nhập vào công thức bắt đầu bằng chữ hoa.

Ví dụ về việc sử dụng các hàm trong công thức:

Nếu bạn cần chặn giá trị của bất kỳ tham số nào thay đổi từ dự án, giá trị của tham số đó được viết trong công thức (đối với văn bản, giá trị được viết trong dấu ngoặc kép):

Bạn có thể sử dụng hàm làm tròn cho các giá trị trong công thức.

round (x) Hàm round trả về giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Điều này không tính đến hướng làm tròn. vòng (3,1) = 3, vòng (3,5) = 4

roundup (x) Hàm roundup trả về một giá trị được làm tròn thành giá trị nguyên lớn nhất lớn hơn hoặc bằng x. làm tròn (3) = 3, làm tròn (3.1) = 4

rounddown (x) Hàm rounddown trả về giá trị được làm tròn thành giá trị nội tại nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng x. vòng xuống (3) = 3, vòng xuống (3,7) = 3

 

Làm tròn chỉ hoạt động với các số không có kích thước, tức là không hoạt động với các tham số về chiều dài, diện tích, v.v.

TỔNG HỢP THỂ HIỆN CÓ ĐIỀU KIỆN

Bạn có thể sử dụng các biểu thức điều kiện trong Revit. Cấu trúc biểu thức điều kiện:

IF (<điều kiện>, <giá trị nếu thỏa mãn>, <giá trị nếu không thỏa mãn>)

Ví dụ: if (Diện tích> 1 m2, 500 mm, 300 mm)

Khi sử dụng các tham số của kiểu “Có / Không”, dạng của điều kiện được rút gọn:

Các toán tử so sánh sau có thể được sử dụng trong điều kiện: “<“, “>” và “=”. Toán tử boolean cũng được hỗ trợ: “VÀ”, “HOẶC” và “KHÔNG”.

Nếu bạn cần tham số hóa một tham số kiểu “Có / Không”, thì ký hiệu rút gọn cũng được sử dụng.

Revit Formulas rất đáng để biết, đặc biệt là khi bạn tham gia Parametric Family Creation. Bạn có mẹo tuyệt vời nào về Công thức Revit không? Hãy chia sẻ ý kiến ​​của mình trong ô bình luận ở bên dưới!

Hãy để lại bình luận bên dưới

Giới thiệu tác giả:

Nguyen Thuy

Nguyen Thuy

Bài viết mới nhất:

Theo dõi chúng tôi trên Fanpage:

Bạn muốn tìm hiểu về BIM và Revit MEP?

Hãy để lại email, chúng tôi sẽ gởi bạn những bài viết mới nhất các kiến thức về BIM và Revit MEP.

Khi đăng ký thông tin, bạn sẽ được chúng tôi cung cấp:

Những nhu cầu về lao động của thị trường BIM

Những tin tức cập nhập với nhất về xu hướng phát triển, những công nghệ mới nhất BIM

Hãy điền các thông tin sau để đăng ký: