fbpx

196 Bắc Sơn,

Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

+84 943 550 551

24/7 Customer Support

T2 - CN: 9:00 - 17:30

Trung tâm luôn hoạt động online

Bí mật của định dạng IFC phần 2

Trong bài viết trước “Bí mật của định dạng IFC”, tôi đã đề cập đến cấu trúc của các mối quan hệ trong lược đồ IFC. Cấu trúc này gợi nhớ về một cây gia đình đã được đơn giản hóa với các mục mẹ và con, các mục này có liên quan với nhau, và cả các thuộc tính kế thừa. Làm thế nào nó hoạt động? Những thuộc tính này đến từ đâu? Tôi sẽ cố gắng giải thích điều này trong bài viết sau.

1. Các lớp trong lược đồ IFC

Trong thế giới CNTT, mỗi mục / đối tượng có thể được mô tả như cái gọi là lớp với các thuộc tính được chỉ định và kiểu của một thuộc tính nhất định. Tôi đã viết về điều này trong bài viết trước “Bí mật của định dạng IFC”:

“Các thuộc tính được gán cho chúng (đồ vật) cũng rất quan trọng theo quan điểm của người kỹ sư (cánh cửa có kích thước, vật liệu làm bằng, vị trí của nó trong không gian). IFC mô tả mỗi phần tử là một lớp. Nó có vẻ hơi khó hiểu, nhưng tóm lại, ý tưởng là mỗi phần tử có một danh sách các thuộc tính (tên, vật liệu, vị trí, kích thước) và loại giá trị thuộc tính (văn bản, số, tọa độ, v.v.). "

Nó có nghĩa là IFC tạo ra một loại khuôn mẫu cho mỗi phần tử có một định nghĩa chính xác cùng với một danh sách các thuộc tính (tất nhiên, các thuộc tính cũng được xác định chính xác).

1.1 Các lớp làm mẫu thuộc tính

Làm thế nào chúng ta có thể hình dung mẫu này như một lớp một cách đơn giản nhất? Đối với đối tượng cửa, nó sẽ như sau:

Mẫu thuộc tính mẫu cho lớp IfcDoor

Loại mô tả đối tượng này giúp chúng tôi tin tưởng rằng bất kể chúng tôi sẽ sử dụng chương trình nào để tạo mô hình IFC, các thuộc tính đối tượng sẽ luôn ở cùng một định dạng, do đó “Tên” sẽ luôn là văn bản và “Chiều cao” sẽ luôn là một số.

Mẫu đầy của đối tượng cửa trông như sau:

Ví dụ về thuộc tính mẫu đã hoàn thành cho lớp IfcDoor

Các lớp không nhất thiết phải là một đối tượng vật lý, chẳng hạn như cửa (IfcDoor) hoặc tường (IfcWall). Nó cũng có thể là một nhiệm vụ (IfcTask), được mô tả thông qua các thuộc tính, như được trình bày bên dưới:

Mẫu thuộc tính mẫu cho lớp IfcTask

Một lần nữa, chúng tôi biết chắc chắn rằng mô tả lớp thông qua các thuộc tính cũng như kiểu giá trị, thuộc tính IsMilestone sẽ luôn là thuộc tính Có / Không (chẳng hạn như có thể, gần như, 0/1, v.v.)

Lược đồ IFC cũng có nhiều lớp trừu tượng hơn, chẳng hạn như “mối quan hệ”, mô tả cách kết nối các đối tượng với việc sử dụng các thuộc tính.

Để biết thêm thông tin về “mối quan hệ” trong lược đồ IFC, hãy xem hình sau:

Lược đồ IFC cũng có nhiều lớp trừu tượng hơn, chẳng hạn như “mối quan hệ”, mô tả cách kết nối các đối tượng với việc sử dụng các thuộc tính. Do đó, có thể kết nối các nhiệm vụ (Task), ví dụ, giai đoạn 1 với các yếu tố xây dựng – Tường Cấp 1 (tất cả các bức tường từ cấp xây dựng đầu tiên). Lược đồ IFC có hàng trăm lớp được xác định. Do đó, có thể xác định hầu hết mọi thứ trong dự án (hơn thế nữa, chúng ta có thể thêm các thuộc tính hoặc bộ bổ sung, nhưng về điều này sau). Sau đó, tên IFC Industry Foundation Classes đề cập đến các đối tượng (được mô tả như các lớp thông qua các thuộc tính và kiểu của một thuộc tính nhất định) là cơ bản trong ngành xây dựng và quản lý tòa nhà. Thực tế, khi nói đến việc xuất một mô hình từ chương trình gốc (Revit, Tekla, Archicad), đó là việc chương trình này “lấp đầy” các mẫu lớp bằng các giá trị của các thuộc tính thích hợp. Điều quan trọng nhất là mỗi chương trình điền vào cùng một mẫu, với các loại giá trị giống nhau, do đó chúng ta biết rằng mô hình được xuất là phổ quát.

2. Kế thừa thuộc tính

Trong bài viết trước, tôi cũng đã lưu ý rằng lược đồ IFC “(…) không bao gồm một cấu trúc phẳng với

Trong loại cây này, có thể biểu thị “cha mẹ” và “con”. Và có rất nhiều đặc điểm chúng ta có thể thừa hưởng từ cha mẹ, chẳng hạn như màu mắt, tóc, chiều cao, tính cách…

Điều đó có nghĩa là các thuộc tính của các mẫu trong lược đồ IFC có thể được chuyển từ “cha” sang “con”.

Trước khi bắt đầu thảo luận về lược đồ, tôi sẽ sử dụng ví dụ từ cuộc sống hàng ngày để giải thích cách hoạt động của kế thừa thuộc tính.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có một chiếc xe với các tính năng (thuộc tính) như:

Xe này có thể là xe có thuộc tính:

Chiếc xe có thể là phiên bản xe ga và nó có thể có các thuộc tính sau:

Kế thừa các thuộc tính có ý nghĩa gì trong trường hợp này?

Xe ga có sức chứa và các thuộc tính kế thừa như “thương hiệu” – Audi, “màu” – đen, và “trọng lượng” – 1500 kg. Các thuộc tính của ô tô là: “thương hiệu” – Audi, “trọng lượng” – 1500 kg, cũng như “màu sắc” – đen. Tuy nhiên, nó không có tính năng “dung lượng”. Trong khi xe có “trọng lượng” và “màu sắc” nhưng không có “công suất” hay “nhãn hiệu”.

Sự kế thừa của các thuộc tính trong lược đồ IFC cũng tương tự.

Chúng ta hãy có một cái nhìn khác về mẫu cửa:

Ví dụ về kế thừa thuộc tính từ cuộc sống hàng ngày

Sự kế thừa của các thuộc tính trong lược đồ IFC cũng tương tự.

Chúng ta hãy có một cái nhìn khác về mẫu cửa:

Và bây giờ, hãy so sánh mẫu ở trên với mẫu tương tự đại diện cho một phiến (IfcSlab).

Trong cả hai trường hợp, các thuộc tính được lặp lại cả trong cửa và mẫu tấm.

Tương tự với ví dụ về phương tiện, cả hai mẫu đều có mẫu chính – trong lược đồ, đó là IfcBuildingElement.

Mẫu này sẽ chứa tất cả các thuộc tính của cửa và tấm.

IfcBuildingObject

Vì vậy, “kế thừa” được thực hiện như thế nào trong lược đồ IFC?

Các thuộc tính trong mẫu chỉ được nhập một lần. Nếu một thuộc tính được lặp lại trong mẫu “con”, thì thuộc tính đó sẽ bị bỏ qua để tránh trùng lặp cùng một thuộc tính.

Do đó, phù hợp với nguyên tắc trên, mẫu cửa (IfcDoor) ít nhiều trông giống như sau:

IfcDoor

Đổi lại, đây là mẫu bản sàn (IfcSlab)

Hình dưới đây trình bày quá trình này theo cách dễ tiếp cận hơn:

Nói chung, kết quả cuối cùng là như thể chúng ta sẽ viết lại tất cả các thuộc tính này. Loại bỏ toàn bộ chuỗi từ có nghĩa là nếu chúng ta muốn thay đổi một thuộc tính, chúng ta sẽ chỉ phải thực hiện nó ở một vị trí. Nó hữu ích, phải không?

3. Lược đồ IFC - Cây gia đình

Nếu bạn truy cập trang web buildingSmart và xem đặc tả giản đồ IFC https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/, bạn có thể cảm thấy hơi bối rối khi thấy biểu đồ lớp IfcDoor này:

Ví dụ về lớp IfcDoor Nguồn: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/

Nhưng nếu tôi trình bày nó ở dạng đơn giản như một cây phả hệ, sơ đồ có vẻ dễ hiểu và minh bạch hơn và ranh giới của mối quan hệ giữa “cha mẹ” và “con” rõ ràng hơn nhiều.

Bản tóm tắt

Bây giờ, bạn có thể thấy, các phần tử rõ ràng khác nhau đó trong lược đồ là tương tự nhau. Hai lớp rất khác nhau, như đối tượng (IfcObject) và quá trình (IfcProcess), trên thực tế, chia sẻ nhiều thuộc tính kế thừa lẫn nhau.

Mỗi lớp trong lược đồ có Nhận dạng duy nhất trên toàn cầu (GUID), lịch sử chủ sở hữu, tên và mô tả được kế thừa từ mẫu IFCROOT, ưu việt hơn tất cả các lớp mẫu.

Nguồn: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/

Việc sử dụng các khuôn mẫu phổ biến, tiêu chuẩn làm cho thông tin được truyền và sử dụng trong quá trình xây dựng trở nên dễ kiểm soát hơn và dễ dự đoán hơn (xét cho cùng, yếu tố quan trọng nhất trong BIM là I – thông tin). Đặc biệt, nếu chúng ta muốn tự động hóa, cải tiến và tăng tốc các quy trình với việc sử dụng phần mềm máy tính. Thực tế là các thuộc tính trong toàn bộ lược đồ (cây họ) được kế thừa có nghĩa là chúng ta chắc chắn rằng định dạng thuộc tính cho các lớp khác nhau sẽ luôn giống nhau. Sẽ không xảy ra trường hợp chiều cao cửa sẽ được biểu thị bằng 120 cm và chiều cao cửa sổ là một mét hai mươi.

Một vi dụ khac? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang sử dụng chương trình để tạo danh sách cửa. Chương trình nhóm chúng bằng cách sử dụng thuộc tính Loại (IfcObjectType) – ví dụ: Door Type1, Door Type2, v.v. Bây giờ, có thể dễ dàng nhận thấy rằng cùng một chương trình sẽ dễ dàng tạo ra một danh sách các cửa sổ (IfcWindow) hoặc các bức tường (IfcWall), bởi vì cấu trúc của chúng, như tôi đã viết ở trên, rất giống nhau nhờ các khuôn mẫu phổ quát và sự kế thừa của các thuộc tính. Tôi hy vọng bài viết này đã đưa bạn đến gần hơn một chút với lược đồ IFC, tính phổ biến của nó và nhiều cách sử dụng. Thế còn bạn? Bạn sử dụng mô hình IFC như thế nào? Chia sẻ kinh nghiệm và suy nghĩ của bạn.

Did you like that post ? Share it with others !

Chúng tôi dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để tạo ra tất cả các bài báo và hướng dẫn của chúng tôi. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể bớt chút thời gian để chia sẻ bài viết này!

Facebook
LinkedIn

Hãy để lại bình luận bên dưới

Giới thiệu tác giả:

Nguyen Thuy

Nguyen Thuy

Bài viết mới nhất:

Theo dõi chúng tôi trên Fanpage:

Bạn muốn tìm hiểu về BIM và Revit MEP?

Hãy để lại email, chúng tôi sẽ gởi bạn những bài viết mới nhất các kiến thức về BIM và Revit MEP.

Khi đăng ký thông tin, bạn sẽ được chúng tôi cung cấp:

Những nhu cầu về lao động của thị trường BIM

Những tin tức cập nhập với nhất về xu hướng phát triển, những công nghệ mới nhất BIM

Hãy điền các thông tin sau để đăng ký: