Tải phần mềm Revit 2019

Autodesk cung cấp cho người dùng bản Student 3 năm, nên nếu dùng để học tập, bạn nên đăng ký 1 tài khoản student trên trang autodesk để tải bản miễn phí 3 năm.

Các bạn lưu ý các thông tin về Serial Number, Product key, .. để phục vụ quá trình Cài đặt Revit 2019

image
Sau khi khởi chạy, màn hình Cài đặt Revit 2019 hiện lên, các bạn thực hiện theo các bước sau:
image
Bấm Install để tiến hành cài
image
Chọn I accept ->Bấm Next
image
Chọn các gói ứng dụng cần cài, và bấm Install. Lưu ý: chọn thư mục Family mặc định cần dùng thành Metric để tiện sử dụng thư viện Metric về sau.
image
Trong quá trình cài đặt, kết nối mạng để Revit download thư viện.
image
Bấm Finish để kết thúc và khởi chạy Revit để kích hoạt phần mềm
image
Chọn Enter a Serial Number để kích hoạt phần mềm.
image
Nhập serial Number và product Key nhận được từ đăng ký và bấm next để hoạt phần mềm